Paigaldusaeg

Betoonisegu max. soovituslik paigaldusaeg on ca. 1,5 tundi peale selle jõudmist objektile. Paigaldusajast mittekinnipidamisel ei ole garanteeritud betooni klass.

Tardumise aeglustajaga betoon

Kui on ette teada betoonisegu aeglane paigaldamine, siis tuleb kasutada aeglustit. Aeglustajaga betooni tardumise algus võib muutuda, kuna lisandi mõju on otseselt seotud betoonisegu temperatuuriga. Tardumise aeglustajat ei soovitata kasutada lihvitavates põrandabetoonides ning talvistes tingimustes soojenduse ja soojustuseta konstruktsioonides.

Betooni töödeldavuse suurendamist objektil võib teostada ainult plastifikaatoriga. Plastifikaator lisatakse vahetult enne betooni paigaldust. Minimaalne segamisaeg on 5 min.

Vee lisamine objektil

Vee lisamine betoonisegusse on üldjuhul keelatud, kuna see põhjustab betooni tugevusnäitajate vähenemist. Kui tellija nõudmisel lisatakse segusse vett, tuleb fikseerida saatelehel lisatud vee kogus, betooni kogus ja kellaaeg. Korralduse andnud isikul on kohustus anda märkusele allkiri (nimi peab olema kirjutatud loetavalt). Vee lisamisel vastutus lasub täiel määral korralduse andnud isikul.

Betoneerimine suvel

Mida kõrgem on temperatuur, seda kiiremini hakkab betoon tarduma. Vajadusel kasutada tardumise aeglustajat. Järelhooldust tuleb alustada vahetult pärast betoneerimist, et kahandada maksimaalselt pragunemisriski. Põrandabetooni soovituslik hooldusperiood on 14 ööpäeva.

Betoneerimine talvel

Mida madalam on temperatuur, seda aeglasemalt betoon kivineb. Betooni temperatuuril <0°C kivinemisprotsess peatub. Kui ööpäeva keskmine temperatuur langeb alla +5°C tuleb kasutusele võtta talvised betoneerimise meetodid. Betooni temperatuur ei tohiks langeda alla 0°C enne 5MPa survetugevuse saavutamist. Tuleb vältida betooni pealispinna kahjustusi suitsugaasidest (soojendamisel diiselpuhuritega-CO jaCO2-karbonaatse korrosiooni oht). Kivinevat betoonkonstruktsiooni tuleb kaitsta külma, tuule ja sademete eest ning võimalusel soojendada (üldjuhul min. 3-5 ööpäeva).

Jäätumiskindel betoon (kuni – 15°C)

Jäätumiskindel betoon on eelkõige elementide vuukimiseks mõeldud spetsiaalbetoon. Betoonis sisalduva lisaaine tõttu ei saa betooni struktuur kahjustatud isegi -15°C juures, kuid kivinemine on väga aeglane. Kivinemine aktiviseerub kui temperatuur tõuseb +5°C kraadini. Antud betooni soovitame kasutada ainult seal kus lisasoojuse andmine on võimatu.
Jäätumiskindlat betooni ei soovita kasutada kandvates konstruktsioonides ja ei tohi kasutada külmakindla (F) või veetiheda (W) betooni valamisel.

Kivinemise kiirendiga betoon

Lisand kiirendab betooni kivinemist ja suurendab betooni algtugevust (3…4 päeval) 10-20%. Kiirendiga betoon ei ole jäätumiskindel betoon s.t. kivineva betooni temperatuur peab olema >+5°C.